دستگاه رطوبت ساز و بخور سرد طرح قارچ

قیمت این محصول : 50,000 تومان
تکنولوژی دستگاه رطوبت ساز با فناوری اولتراسونیک یکی از کاملترین و اصولی ترین راهها برای انتقال انرژی به درون آب و تبدیل آن به ذرات آب در اندازه 1 تا 5 میکرون و جهش آن به بیرون توسط یک فن کوچک می باشد. در ضمن یونی که از این دستگاه متصاعد می شود تازگی و رطوبت ویژه ای به محیط می بخشد.


 دستگاه رطوبت ساز و بخور سرد طرح قارچ

 خریددستگاه رطوبت ساز و بخور سرد طرح قارچ


 تصویردستگاه رطوبت ساز و بخور سرد طرح قارچ

قیمت این محصول : 50,000 تومان