پوست کن کیوی

قیمت این محصول : 12,000 تومان
پوست کن کیوی
تخلیه کامل میوه به شکل اصولی و بدون آسیب زدن به آن

برش و تخلیه به شکل مارپیچ


بدنه و میله قابل انعطاف و فلزی و محکم
به همراه کارد برش میوه از وسط آن


 
قیمت این محصول : 12,000 تومان