تقسيم كننده كشو

قیمت این محصول : 20,000 تومان
تقسيم كننده كشو ابزارى مناسب براى مرتب كردن وسايل داخل كشو و جدا كردن قاشق هاى با روكش نقره از ساير لوازم شامل دو ريل كه در قسمت ابتدا و انتهاى كشو فيكس ميشوند با افزايش طول هر ريل از ٣٥ تا ٥٢ سانتى متر

قیمت تقسيم كننده كشو
تقسيم كننده كشو

فروش تقسيم كننده كشو

تقسيم كننده كشو
 
قیمت این محصول : 20,000 تومان