دستگاه برش زن delipro

قیمت این محصول : 18,000 تومان
دستگاه برش زن delipro

با چاقوی برش زن delipro  به راحتی میتوانید مواد غذایی را به قطعات مساوی برش دهید . برای مثال برش انواع ژامبون و کالباس ، برش مواد غذایی و سبزیحات برای سفره آرایی و .. را در ضخامت های مساوی برش دهید  .همچنین چاقوی DeliPro دارای پیچ تنظیم در کنار آن بوده و میتوانید ضخامت مواد برش داده شده را تعیین نمایید .

خرید دستگاه برش زن delipro

 

سفارش دستگاه برش زن delipro


delipro 4 چاقوی برش زن Delipro

 

 

دستگاه برش زن

 

 

 
قیمت این محصول : 18,000 تومان