پوست كن چرخشي

قیمت این محصول : 12,000 تومان
خرید اینترنتی پوست كن چرخشي . . بدون نياز به تغيير زاويه دست و پوست كن جهت پوست كندن . . داراي دو تيغه استيل تيز . . كيفيت فوق العاده . . دو تيغه جهت پوست كندن سبزيجات و ميوه هاي متفاوت .


 
قیمت این محصول : 12,000 تومان