ظرف قطره ریز روغن

قیمت این محصول : 48,000 تومان
ظرف قطره ریز روغن با اندازه گیری آسان میزان مایعات دارای شیشه و قطره ریز مدرج درپوش سیلیکونی با کیفیت و موم کاری شده جهت جلوگیری از عبور هوا پمپاز و توزیع سریع و آسان مایع

ظرف قطره ریز روغن
 
قیمت این محصول : 48,000 تومان