رو سينكى ٤ تكه

قیمت این محصول : 22,000 تومان
رو سينكى ٤ تكه که قابلیت بزرگ و کوچک شدن را داراس و میتوان روی سینک های مختلف ان را قرار داد زیر این سینک اسفنجی قرار دارد تا با استحکام تر روی سینک ظرفشویی قرار گیرد.


رو سينكى ٤ تكه

خرید رو سينكى ٤ تكه

رو سينكى

فروش رو سينكى
خرید اینترنتی رو سينكى
قیمت این محصول : 22,000 تومان