تخته خردكن تاشو

قیمت این محصول : 15,000 تومان
این تخته خرد کن برا خرد کردن و به عنوان تخته گوشت بکار می رود دو ضلع اطراف این تخته خرد کن تا شده تا بتوان برای جمع کردن مواد غذایی بهتر کار کرد در شکل زیر کارایی آن را در هنگام خرد کردن محصول مشاهده میکنید.

براحتی هرچه میخواهید را خرد، شسته و جمیع نمایید


تخته خردكن تاشو


خرید تخته خردكن تاشو

 
قیمت این محصول : 15,000 تومان