دستگاه خلال کن Cucumbo

قیمت این محصول : 10,000 تومان


اگر دوست دارید سالاد خود را بصورت زیبایی تزئین نمایید و زیبایی غذاهای خود را چندین برابر کنید دستگاه خلال کن Cucumbo را استفاده نمایید این محصول با کیفیت بالا و قیمت ارزان عرضه شده و در وصرت هرید و نارضایتی پول شما پس داده خواهد شد.


Cucumbo Cucumber Spiral Slicer

Cucumbo Cucumber Spiral Slicer

سفارش دستگاه خلال کن Cucumbo

Cucumbo Cucumber Spiral Slicer

خرید دستگاه خلال کن Cucumbo

دستگاه خلال کن Cucumbo 
 
قیمت این محصول : 10,000 تومان