چاقو تیزکن آشپزخانه

قیمت این محصول : 10,000 تومان
چاقو تیزکن جدید فروشگاه ما برای هر خانه و اشپزخانه بسیار مورد نیاز و ضروری این محصول شگفت انگیز براحتی و زمانی اندکی چاقو های شما را تیز خواهد کرد پس دیگر نگران کند چاقوی های خانگی خود نباشید.

خرید چاقو تیزکن آشپزخانه

براي چاقوتيز کن فرايند زير بايستي رعايت شود :
- سطح جامدي که مي خواهيد تيز کنيد ابتدا بايد کاملا تميز نماييد
- دسته گيره چاقوتيزکن روي سطح صاف ترجيحا شيشه وياکابينت آشپزخانه باشد
- با فشاردادن برروي چاقوتيزکن اجازه دهيد تا کاملا روي سطح صاف ثابت شود
- چاقو را جهت صيقل داخل تيغه ها گذاشته وبطرف خود مي کشيم

چاقو تیزکن آشپزخانه جدید


توجه : از کشيدن چاقو در جهت مخالف پرهيز شود
 اين عمل را سه ويا چها بار تکرارکنيد
پس از اتمام کار گيره را رها وتيز کن را در جاي مطمئن نگهداري کنيد

مدل چاقو تیزکن

 
قیمت این محصول : 10,000 تومان